ANBI

Documenten betreffende de ANBI status van de Stichting Annakapel Kampen

financieel overzicht 2017

Anna financieel overzicht 2018

Anna-Financieel overzicht 2019

ANBI-publicatie-2020

ANBI-publicatie-2021

ANBI-publicatie-2022

ANBI-Anna-2023

Het bestuur:

Jan Bouma                         Kampen                              voorzitter

Wout van Dijk                   Kampen                              secretaris

Jan Edink                            Kampen                              penningmeester

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen beloning ontvangen

Rekening en inschrijfnummers:

ING-bank                                            NL15INGB0000927846

Kamer van Koophandel               69277427

RSIN                                                     857813316

Beleidsplan Sint Annakapel

 De ‘Stichting Annakapel’ stelt zich ten doel de oorspronkelijke functie van de Annakapel (gebouwd in de 2e helft van de 15e eeuw) te waarborgen. Oorspronkelijk maakte de kapel deel uit van het er naast gelegen Sint Annaklooster, bewoond door de Cellezusters, een lekenorde, die zich met name bezighield met armen- en ziekenzorg. Het aantal zusters bedroeg maximaal 8, een klein convent of gemeenschap. Voor hun getijdediensten werd gebruik gemaakt van de kapel, die heel sober was aangekleed.

Na de Reformatie (in Kampen rond 1580) werd de kapel in gebruik gegeven aan de Waalse gemeente, die daar tot 1818, toen de gemeente opging in de Nederlands Hervormde Kerk, diensten heeft gehouden. In 1823 – 2006 maakte de Doopsgezinde gemeente gebruik van de kapel voor haar erediensten.

Functie

Duidelijk is dat de kapel een religieuze functie heeft gehad. Door de eeuwen heen werden er erediensten gehouden. De stichting ziet ook een hele duidelijke culturele functie weggelegd voor de Annakapel, zodat de kapel als cultureel erfgoed kan blijven bestaan en dienstbaar kan zijn aan de hele Kamper gemeenschap. Het stichtingsbestuur hecht er aan dat het karakter van de Annakapel zoveel mogelijk bewaard blijft, tegelijk is het voor de stichting belangrijk dat de Annakapel zo is ingericht dat zij exploitabel blijft. De ‘Stichting Annakapel’ ziet mogelijkheden om de Annakapel kostendekkend te exploiteren (dus zonder winstoogmerk).

Om dit te realiseren zal het orgel gerestaureerd worden en de kerkzaal heringericht worden.

  1. Het orgel

Het orgel is een Proper orgel van goede kwaliteit, maar moet grondig gerestaureerd worden om tijdens trouwdiensten en uitvaarten dienst te kunnen doen, maar ook voor het geven van concerten. Om de kwaliteit van het orgel te kunnen waarborgen is een goede en constante temperatuur nodig. Dit kan wordt gerealiseerd door de houten vloer en dientengevolge ook de banken te verwijderen en vloerverwarming aan te leggen. De huidige verwarming is funest voor het orgel, maar ook voor het houtwerk aan de galerij, zoals inmiddels geconstateerd is.

  1. De kerkzaal

De kerkruimte wordt heringericht zodat zij multifunctioneel kan worden gebruikt. De banken worden verwijderd, maar de structuur van de banken (de belijning) blijft bewaard in de vloer. Een aantal banken wordt harmonisch ingepast in het interieur dat uit stoelen zal bestaan.

 

De stichting stelt zich ten doel de Annakapel zodanig in te richten dat er gebruik van gemaakt kan worden voor aan groot aantal religieuze en culturele evenementen.

 

Te organiseren evenementen

  1. Trouwdiensten en uitvaarten, vesperdiensten en gebedsbijeenkomsten
  2. Concerten
  3. Koorrepetities
  4. Exposities
  5. Voorstellingen
  6. Vergaderingen
  7. Workshops
  8. Modeshows en bruidsevents.

Mogelijkheden en exploitatie

Uit de opgesomde mogelijkheden blijkt de Annakapel voldoende potentie in zich te hebben om een blijvende plaats voor religieuze en culturele evenementen te verwerven. We zijn ervan overtuigd dat zo de Annakapel behouden kan blijven als historisch, religieus en cultureel erfgoed.