Verbouwing Sint Annakapel

De sint Anna-Kapel aan de Broederweg, “het kerkje van Jan Vayne”, is in andere handen gekomen.

De laat 15e eeuwse kapel was sinds 2007 in handen van de bekende pianist, die de kapel gebruikte als oefenruimte en het organiseren van concerten. Ook werd de kapel verhuurd voor trouw- en rouwdiensten, concerten, modeshows, trouwbeurzen en andere culturele actviiteiten.

Tot 2007 had de kapel nog de functie van kerk, de doopsgezinde gemeente van Kampen had de kerk vanaf 1823 in bezit, maar door een teruglopend ledenaantal besloten zij om het gebouw te verkopen.

Het beheer van de sint Annakapel wordt nu overgenomen door de “Stichting Annakapel Kampen”, die de kapel, zal gaan exploiteren en verhuren voor trouwerijen, uitvaarten, concerten, vergaderingen en allerlei culturele activiteiten.

Doel is om de kapel in zo origineel mogelijke vorm te laten voortbestaan, maar wel aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo is de aftandse gas/blaas kachel vervangen door vloerverwarming. Er komt een toiletgroep en een keuken.
Een deel van de kerkbanken verdwenen, er zijn inmiddels stoelen besteld, de vloeren worden komende week gelegd.

Het wordt nog even hard werken, maar we hopen deze zomer de werkzaamheden zo ver mogelijk af te ronden, in september staan de eerste activiteiten gepland.